jabor-advies

Asbestinventarisatie (Conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Staatscourant 2018 nr. 68771) (opstellen V&G plan)

In het asbestinventarisatierapport wordt onderscheid gemaakt in de geschiktheid en de omvang van het onderzoek:

Geschiktheid van het asbestinventarisatierapport:

1.) geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in het rapport genoemd asbesthoudend materiaal

2.) geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

3.) geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten

4.) niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk (NEN 2991 onderzoek)

 

Omvang van het onderzoek:

1.) Gehele bouwwerk of object

2.) Gedeelte van bouwwerk of object namelijk: ....

3.) Het bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object

4.) Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object

 

Asbestonderzoek: Bij sloop- en/of renovatiewerkzaamheden dient u een omgevingsvergunning of melding te doen bij de betreffende gemeente. De gemeente mag / kan die vergunning pas afgeven indien u beschikt over een Asbestinventarisatierapport (conform het certificatieschema voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering (staatscourant 2018 nr. 68771) en in sommige gevallen met een V&G plan.

JABOR Advies B.V. is een onafhankelijk en gecertificeerd inventarisatiebureau en kan zo’n rapportage en een V&G plan (indien noodzakelijk) op korte termijn voor u verzorgen.